Tjänster

ADANES BYRÅTJÄNSTER

 

Bokföringsavtal: Artikelregistering, Ny kundregistrering, Ny leverantörregistrering, Offertframtagning, Ordermottagning med orderbekräftelse och följesedel, Fakturering via e-post, Bokföring av faktura, Påminnelser via brev, Kund- och leverantörsreskontra, Bokföring av in-/utbetalningar, Avstämningar, Månatliga rapporter. Bokslut.

Tilläggstjänster: Egen inloggning till bokföringen, Löneadministrationsavtal, Deklarationsombudsavtal

Administrationsavtal kan tecknas för webbutik & hemsida

Specialavtal för ideella föreningar: Medlemsregister (som även integreras med bokföringen)

Specialavtal för förlag och författare: Royaltyavräkningar, Grafiska tjänster via Ateljé Ann-Charlotte Englund

Adane Redovisningsbyrå, 2018

Copyright @ All Rights Reserved